יום האירוע:

  • ביום האירוע יוזמנו לעלות לבמה 47 אנשים או קבוצות.
  • 30 מתוך האנשים או הקבוצות יהיו מתחרות הקוספליי.
  • 15 מתוך האנשים או הקבוצות יהיו מתחרות הסקיטים.
  • כל שאר העולים לבמה יהיו מתוך הווקאון – לו יתבצע הליך סינון לפי ראות צוות הקוספליי.
  • בן אדם או קבוצה יוכלו להשתתף גם בתחרות הקוספליי וגם בתחרות הסקיטים.
  • בן אדם או קבוצה שלא ישתתפו בתחרות הסקיטים יוכלו לבצע על הבמה קטע עליה שאורכו לא יעלה על דקה.