מידע כללי לגבי ההרשמה לדוכנים:

 1. לפני שממלאים את טופס ההרשמה לדוכנים בכאמ"י 2016, חובה על בעל הדוכן לקרוא את תקנון הדוכנים המעודכן לכנס זה.
 2. הקישור לטופס ההרשמה של הכנס הנוכחי מצורף לסוף התקנון.
 3. ההרשמה לדוכנים תהיה פתוחה עד ה-10.7 או עד גמר תפוסת המקום המוקצבת לדוכנים.
 4. תחילת הפנייה הפרטנית לדוכנים שנרשמו תחל ב-3.7
 5. דוכנים אשר הגישו בקשה לדוכן אך לא נותר להם מקום, ייכנסו לרשימת ההמתנה עד אשר יימצא להם מיקום בכנס.

 

תקנון דוכנים

1. הסכם:

הגשת בקשה לדוכן בכאמ"י 2016 מהווה אישור כי המבקש קרא, הבין ומסכים לכל הכללים בתקנון.

2. דגשים חשובים להבהרה:

 1. הרשמה להקמת דוכן אינה מהווה הבטחה למקום שמור באירוע כאמ"י 2016, ומהווה רק כניסה למיון ראשוני.
 2. העברת מחיר העלות להקמת הדוכנים לא יפורסמו באתר הכנס וימסרו בלעדית ופרטנית ע"י הגורם האחראי בסגל כאמ"י – אחראי הדוכנים.
 3. הבקשות להקמת דוכן נבדקות באופן פרטני וההחלטה לאשר הקמת דוכן בכנס הינה ברשות אמא"י ונציגיה ובהתאם לתנאים שתגדיר באופן פרטני לכל מבקש.
 4. אין הגדרה או מגבלה המפורטת בתקנון זה המהווה הכללה גורפת ותינתן התחשבות למקרים מיוחדים, בהתאם לאמור בסעיף 2.3.

3. סווג דוכנים בכנס:

הדוכנים שיוקמו בכאמ"י יסווגו ל-3 קטגוריות עסקיות:

 1. דוכן מסחרי
  דוכן בו המוכר משווק וסוחר בסחורה אשר נקנתה מספקים חיצוניים ו/או בסחורה אשר נסחרת ומשווקת בצורה מסחרית.
  הערה: מוצרי יד-שנייה נחשבים לפריט מסחרי מאחר והם נקנו ע"י בעל הדוכן ואינם פרי ידו.
 2. דוכן קהילה יוצרת
  1. דוכן המציג יצירות עבודת-יד של בעלי הדוכן ואינן נסחרות ו/או משווקות בצורה מסחרית על ידם, אשר החומרים היחידים שנקנו הינם חומרי גלם ליצירות אלו.
  2. לתשומת לב הנרשמים – דוכן קהילה יוצרת אשר מעוניין למכור מוצרים אשר אינם פרי ידיו, יצטרך להירשם כדוכן מסחרי.
  3. בעל דוכן קהילה יוצרת יוגבל בתצוגה לגודל דוכן של כ-2 מטרים.
  4. פירוט בהרחבה בנוסף הנוגע להקמת דוכן קהילה יוצרת בפרק 4 של התקנון.
 3. דוכני תרומה ושירות לקהילה
  1. דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום (כגון: גיוס למחזות זמר, קבוצת פאנסאב, קידום תחום שקשור לנושא הכנס או קיבל אישור פרטני מההנהלה או מאיש סגל מטעמה).
  2. דוכנים אלו אינם רשאים למכור סחורה בשטחם, אך רשאים לתת צ'ופרים לתורמים, בתיאום מול אחראי הדוכנים מראש.
  3. דוכני תרומה מתקבלים באישור ועד אמא"י בלבד ומוגבלים בתצוגה לגודל דוכן של כמטר אחד.
  4. יש לזכור כי הקמת הדוכן מסובסדת ע"י אמא"י.

4. דוכני קהילה יוצרת:

 1. דוכני קהילה יוצרת הינם דוכנים הממומנים בסבסוד אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית.
 2. דוכני קהילה יוצרת מחולקים מבחינה קונספטואלית ל- 2 תחומים כפי שיפורט בסעיף 4.3 ו4.4.
 3. דוכנים בזיקה ישירה לתחום
  1. דוכנים שמעל ל- 50% ממוצריהם בעלי קשר באופן ישיר ואו ויזואלית ברור לתחום המנגה, האנימה ותרבות האוטקו היפנית בלבד.
  2. במידה ואינכם בטוחים האם מוצר נופל תחת קטגוריית תרבות האוטאקו היפנית – הינכם מוזמנים לפנות אלינו לבירורים לכתובת –  Stands@cami.org.il
  3. תעדוף דוכנים בזיקה ישירה לתחום – מטרת הכנס הינה לקידום תחום האנימה והמנגה בישראל ולפיכך- דוכנים בעלי מוצרים הקשורים לתחום מקבלים סבסוד גדול יותר מדוכנים בעלי מוצרים כלליים.
 4. דוכנים כלליים
  1. דוכנים היכולים לכלול מוצרים ממגוון סוגים נרחב.

5. הרשמה לדוכן :

 1. הגשת בקשה לדוכן
  1. כל בקשה לדוכן תעבור בדיקה של צוות דוכנים ואישור אמא"י טרם אישורה.
  2. בקשה ללא מסירת פרטים מלאים (כמפורט בסעיף מטה) – תיפסל.
  3. כל בקשה תכלול את הפרטים הבאים:
   1. שם בעל הדוכן (פרטי + משפחה)
   2. שם הדוכן/העסק (עסק – בצירוף תעודת עוסק פטור/מורשה)
   3. סוג הדוכן (מסחרי / קהילה יוצרת הקשור לתחום / קהילה יוצרת כללי / תרומה לקהילה)
   4. גיל
   5. טלפון העסק – קווי/סלולרי עדכני
   6. כתובת אימייל
   7. אפיון סוג המוצרים הנמכרים בדוכן
   8. התחייבות לעמידה בתנאי ותקנוני הכנס, ובפרט תקנון דוכנים והסכמה כי כל פעילות בנושא הדוכן תתבצע בתיאום עם צוות הדוכנים.
   9. מגיש בקשה לדוכן קהילה יוצרת – יש לשלוח קישור לעמוד הדוכן ו/או (בהתאם לבקשת צוות דוכנים) 8 תמונות של מוצרים מייצגים שיימכרו בדוכן, לכתובת המייל – Stands@cami.org.il. על מנת להשלים את תהליך המיון וסיווגכם לדוכן קהילה יוצרת בזיקה ישירה לתחום או דוכן קהילה יוצרת כללי.
 2. כלל ההחלטות הנוגעות בקבלת או דחיית בקשה לדוכן הינן החלטת צוות דוכנים ובאישור אמא"י בלבד. ההחלטות הינן סופיות.

6. הגדרת גודל דוכן סטנדרטי

 1. הדוכנים מורכבים משולחנות באורך של כשני מטרים וברוחב של כ-80 ס"מ ו/או שולחנות באורך של כמטר וברוחב של כ-60 ס"מ.
 2. למען הנוחות, המחירון מתייחס למחיר של סכום עלות למטר אורך, כאשר מטר הוא עיגול האורך כלפי מעלה/מטה לשלם הקרוב.
 3. עלות הדוכן למטר כוללת: שולחן, מפה/אלבד, כסא ואישור כניסה לאדם אחד (מינימום 2 לדוכן מסחרי). הערה: אישורי כניסה לדוכן תרומה יינתנו בהתאם למה שיסוכם מראש.
 4. דוכן אשר מעוניין להגדיל את שטח תצוגתו בעזרת ציוד אשר מובא על ידו (כגון: מתלה בגדים וכו'), יצטרך לתאם זאת מראש מול צוות דוכנים ויחויב בהתאם לשטח שהמתקן תופס.

7. כללים, תנאים והגבלות מחייבות

 1. אדם המעוניין לקיים דוכן מכל אחד מסוגי הדוכנים שפורטו בפרק 3, חייב להיות מעל גיל 15 נכון ליום קיום האירוע. אדם אשר אינו עונה לקריטריון זה יכול להציג ולהחתים קרוב משפחה מדרגה ראשונה שישמש כאיש הקשר אל מול הארגון לכל אורך התהליך, כל עוד הוא עונה לקריטריון הגיל.
 2. ההחלטה על מיקום הדוכן תלויה בהחלטת צוות דוכנים בלבד וניתנת לשינוי ע"פ החלטת אחראי הצוות גם בעת הכנס.
 3. בעל הדוכן מתחייב לתפעל את הדוכן בין השעות 9:00 – 17:00. במידה ובעל הדוכן מעוניין להישאר אחרי השעה הנקובה, תינתן אפשרות להשאיר את הדוכן פתוח עד השעה 20:00. דוכן אשר ייבחר להישאר עד השעה 20:00, יצטרך להתפנות במידי בשעה זו.
 4. ההחלטה הסופית בנוגע לסיווג העסקי של הדוכן (קהילה יוצרת או מסחרי) והתנאים לקבלת דוכן, על סמך תמונות ו/או תיאור מוצרי בעל הדוכן, נתונה בידי צוות דוכנים.
 5. במידה ויוצגו מוצרים שאינם תואמים לאישורים שניתנו לבעל הדוכן – לנציגי הנהלת הכנס הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי.
 6. התשלום יתבצע ביום הכנס בלבד. סבב איסוף הכספים יתבצע על ידי אחראי מטעם הנהלת הכנס לפי השעה שנקבעה מראש וניתנה לבעל הדוכן במייל.
 7. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן ונתון זה אינו מהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.
 8. בעל דוכן אשר יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם ללא סיבה מספקת עלול להפוך למנוע מקיום דוכנים במסגרת אירועי הארגון בעתיד ותישקל נקיטת צעדים משפטיים.
 9. בעלי דוכנים אשר מעוניינים להיכנס למתחם הכנס בתהליך מהיר עם הגעתם וללא עיקובים מיותרים, יתבקשו להגיע לאזור המוגדר כאזור כניסת דוכנים בין השעות 07:00 – 09:00 בבוקר (לפני פתיחת שערים), אחרת יאלצו להמתין עד אשר סגל דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.
 10. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם, לשמור על הניקיון בשטח הדוכן, לא להוות כל מטרד למבקרי הכנס, להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש באי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות, לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן, לא לפזר סחורה על הרצפה מחוץ לשטח הדוכן, לא להשמיע מוזיקה רועשת ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס. במידה ואחד או יותר מהמצבים המתוארים להלן יופר – לנציגי הנהלת הכנס הזכות להשבית את הדוכן באופן מידי אם יראה בכך לנכון.
 11. במקרה ובעל הדוכן רוצה להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו, עליו לתאם זאת מול אחראי הדוכנים מראש, לא נוכל להבטיח גישה לחיבור חשמל בעת הכנס עצמו.
 12. בקשה לגישת חשמל אינה מהווה הבטחה לגישה כזאת. הנושא עובד על תיעדוף לפי הצורך.
 13. הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק\לכבות מכשיר חשמלי במקרה שבו הוא מפריע לשאר באי הכנס.
 14. לאחר סגירת כל פרטי הדוכן מול צוות דוכנים – ייחתם חוזה על השכרת לדוכן והסכם כניסה לכנס. ההתחייבות בעת חתימת חוזה, גם אם לא נאמר במפורש כוללת ומחייבת את כל המפורט בתקנון להלן
 15. על בעל הדוכן חובה לוודא כי עובדיו ליום הכנס קראו את נהלי ותקנוני הכנס ובפרט את תקנון הדוכנים.
 16. במקרה של הפרה של אחד או יותר מסעיפי החוזה והתקנון מצד בעל הדוכן, הנהלת הכנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפות הדוכן בכנס ואף עלולה להחליט לא לאשר את השתתפותו באירועי ארגון עתידיים.
 17. ביטול הרשמה – ניתן לבטל הרשמה לדוכן עד שבועיים לפני הכנס.
 18. בהתאם לנהלי המקום ותקנון הכנס:
  1. חל איסור על דוכנים למכור ו/או לחלק מזון או משקה בשטח הכנס.
  2. חל איסור על מכירת כלי נשק קר/חם מעץ ו/או ברזל, וכל כלי אשר שימוש בו עשוי לפגוע במבקרי הכנס.
  3. חל איסור על חלקות פליירים ללא אישור צוות דוכנים ו/או הנהלת הכנס.
  4. חל איסור על מכירת מוצרים אשר יש בהם בכדי פגיעה בזכויות יוצרים.

8. כתובתנו לפניות, שאלות ובירורים

כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: Stands@cami.org.il